Posts

Posts uit 2007 weergeven

And the winner is... XMLA

Cognos overgenomen door IBM, Business Objects door SAP en Hyperion door Oracle. Wanneer je nu op de verschillende BI informatiesites kijkt zie je veel bespiegelingen over wat dit voor gevolgen voor de markt, samenwerkingsverbanden en uiteindelijk, waar het om gaat, functionaliteit heeft.

Immers, IBM was close met Business Objects, en Cognos was in samenwerking met zowel Microsoft als Informatica. Wat gaat daar mee gebeuren?

Ik zie in dit landschap één mogelijke grote overwinnaar uit de bus komen Microsoft technologie: XML for Analysis (XMLA) en de daarin gebruikte multidimensionele querytaal MDX.

XMLA is een Analytics dialect van XML, een open standaard programma interface (API) voor OLAPping en BI, die veelbelovend was (en is) maar niet echt van de grond kwam omdat partijen als IBM en Oracle de standaard niet wilden overnemen. Het was immers ontwikkeld door Microsoft. Hyperion (EssBase), SAS, en SAP hadden het wél als standaard in gebruik. Even kijken... nu is Hyperion bij Oracle, IBM g…
IBM heeft vandaag gezegd voornemens te zijn om Cognos over te nemen en daarvoor $58 per aandeel voor te willen betalen. Dat komt neer op $4,9 miljard oftewel 3,35 miljard Euro.

Nu heeft IBM niet alleen aan de data-integratie en -kwaliteitkant een productenlijn maar ook aan de BI kant is het plaatje compleet.

IBM koos voor Cognos om de technologie die vooraan loopt in de industrie, op open standaarden is gebaseerd en complementair aan IBM's service oriented architecture strategy, aldus Steve Mills, de Senior Vice President van de IBM Software Group. Volgens mij ook omdat het het laatste nog over te nemen beursgenoteerde BI bedrijf van enige betekenis is.

Er zijn mogelijk gevolgen voor de BI-Box, waar IBM, Sogeti en BI-Ready nu Business Objects bij stoppen. IBM zal het mogelijk interessanter vinden om daar Cognos software op te plaatsen.

Gelezen op de site van B-Eye-Network.


Communiceren leren Verwondering, dat is geloof ik wat mij gaande houdt. Verwondering om alledaagse dingen die door de meeste mensen niet gezien worden en door niet alledaagse dingen die veel mensen wél zien. Bij het delen van de verwondering krijg je vaak een reactie als: "Gôh, dat is wel gek ja". Of "Tja", "mmm" tot en met "zzzzz". Een enkele keer wordt die verwondering gedeeld en slaat er een soort vonk over. Nu we de verwondering met Megabytes tegelijk kunnen binnenhalen via het 20Mb abo'tje van 19,95 per maand wordt de verslaving, want dat kun je het eigenlijk wel noemen, heerlijk bevredigd. Een van mijn grootste verwonderingen betreft kwaliteit. Met name datakwaliteit, want dat ligt het dichtst bij mijn vak. Ik begrijp domweg niet waarom mensen niet iets meer moeite nemen om iets in één keer goed (of beter) te doen om daar dubbel en dwars hun voordeel uit te halen, maar in plaats daarvan snel de bocht door gaan en net te weinig…

SAS Data Quality en MDM Seminar

Vanmiddag (25 oktober) heb ik toch maar het SAS Data Quality en Master Data Management (MDM) seminar bijgewoond. Ik had daar geen spijt van. Niet alleen mocht ik het gesigneerde boek "Customer Data Integration - Reaching a single version of the truth" mee naar huis nemen en een kort gesprek met Jill Dyché hebben, zij is de (co)schrijfster van het boek, maar ook waren maar liefst 3 van de 4 presentaties meer dan de moeite waard. Ik was voorbereid op veel "Wij van SAS adviseren SAS" en normaal scoor ik niet meer dan een 7 als ik iets goed vind, vandaag heb ik negens uitgedeeld! Het programma was al redelijk veelbelovend, zie deze link, en die belofte is behoorlijk goed ingelost. Om te beginnen dus Jill Dyché. Veelgevraagd spreekster, publiciste van vele blogs en artikelen, onder andere op het B-Eye-Network en auteur van het genoemde boek. Haar boodschap: Doe MDM en Data Governance! Ik bereidt een artikel voor over MDM en heb al redelijk wat onderzoek gedaan. Veel van…

Microsoft BI Symposium en hoe ik een “Bulldog” mee naar huis nam.

Maandag 15 oktober: Op Microsoft's BI Symposium in "Hart van Holland" in Nijkerk vond de Nedelandse introductie van MS PerformancePoint Server plaats.

De dag begon met de Microsoft visie op BI en de strategie die daaruit voortkomt. Kristina Kerr, Senior Product Manager bij Microsoft, schetste de componenten die volgens Microsoft belangrijk zijn bij het dagelijks gevecht om het economisch voortbestaan en concludeerde dat het belangrijkste zijn: 1. Mensen en 2. Vertrouwen (Trust). Mensen staan centraal in het 'prosumeren' (produceren en consumeren) van informatie en zijn daarbij sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens. Deze moeten ze kunnen vertrouwen!

Microsoft's motto is 'BI for the masses'! Iedereen moet toegang hebben tot de voor hen relevante informatie, waar en wanneer ze maar willen. Andere leveranciers leveren producten die om verschillende redenen niet aan die stelregel kunnen voldoen. Denk daarbij aan lastig te leren tooling, te duur …

Van ziekenhuizen, datakwaliteit en iteraties...

In een reactie van mij aan Larry English' blog op de Informatica site ga ik in eerste instantie in op een stelling van Larry English, de grote 'Don Quichote' van datakwaliteit die zegt dat door maatregelen op het gebied van DQ enorme verbeteringen te verwachten zijn op het gebied van de - nu vaak véél te hoge - ziekenhuisrekeningen.

Vervolgens vraag ik in een tweede reactie Larry (en mezelf af) of Bill Inmon met zijn stelling dat kwaliteit in het opzetten van een datawarehouse van belang is maar ondergeschikt aan het pragmatisch werken bij het maken van de verschillende ontwikkeliteraties, niet het omgekeerde voorstaat als waar Larry zijn leven al voor knokt.

Lees mee op http://blogs.informatica.com/dataquality/2007/08/hospital_billing_errors_kill_p.html

Zie de blogentry zelve en de comments daaronder. De directe link naar het mijn inziens matte stukje van Bill Inmon: http://www.b-eye-network.com/view/index.php?cid=5907

Ik ben benieuwd naar je gedachten over dit onderwerp!

Hallo, welkom op Frankly BI

Al een paar jaar een amateur blogger op Frankly, heb ik nu bij gebrek aan materiaal voor een 'VT' blog (vlog?) bedacht om ook maar over mijn werk te gaan schrijven. Mijn eerste bijdrage is de meest recente column die ik voor onze bedrijfscolumn site heb getypt, de oudere columns staan daaronder, latere bijdragen zullen hierboven komen. Hier gaat de eerste:

Metadata en outsourcing bij afdeling BI

Er is zoveel om en mee te doen. Er wordt alleen helaas zo weinig van teruggevonden wanneer een datawarehouse in productie is genomen. Zeker in deze moderne tijden waarbij ontwikkeling (onderhoud) en beheer bij verschillende partijen is ondergebracht. Praktijkvoorbeeld: afdeling BIC (Business Intelligence Center) levert informatie in de vorm van rapportage (BO) en tabellen voor analisten om te analyseren.

De ontwikkeling van ETL is uitbesteed aan een groot internationaal softwarehuis / system integrator(SI). Deze heeft een onderaannemer die het feitelijke werk uitvoert omdat deze ooit het …

Software, BI en internet, hoe nu verder?

In een met jeugdig elan gebrachte presentatie vertelde Marc Benioff (CEO van Salesforce.com) op de Informatica International User Conference (21-23 mei 2006 in San Francisco) hoe de toekomst van software er uit ziet.

Deze is, volgens hem, in een notedop, opgebouwd uit internet services oftewel SaaS (Software as a Service), mashups1 en applicatie directories en exchanges. Alles zeer schaalbaar en zeer geschikt om in teamverband te kunnen werken.

Stel je voor: lokale bedrijfs- en kantoorapplicaties vervangen door abonnementen op een aantal snelle, bedrijfszekere(!), veilige en overal te bereiken webservices die via een op maat aanpasbare interface te gebruiken zijn! Zo kunnen kantoorapplicaties nu reeds vervangen worden door bijvoorbeeld Writeboard2 , Numsum, PXN8, Dreamfactory en Lazydb voor respectievelijk wordprocessing, spreadsheet, grafische, project en database applicaties. Je ERP pakket kan vervangen worden door Plexus, Oracle, NetSuite, Microsoft (SPLA) of SAP(!) as a service... …

CDI & DQ

CDI & DQ

Integratie van hetzij klantgegevens (CDI) dan wel van álle bedrijfsinformatie (EDI/EII, resp. Enterprise Data Integration en Enterprise Information Integration) is zeer hot.

Ik beperk me even tot CDI. Wat is CDI eigenlijk. Verschillende bronnen geven verschillende antwoorden maar over onderstaande kenmerken zijn de verschillende bronnen het eens.

Customer data integratie (CDI) is het geheel van processen, besturingen, automatisering en vaardigheden die ervoor zorgen dat klantgegevens van verschillende bronnen worden gestandaardiseerd en geïntegreerd.
CDI is bedoeld om klantgegevens te herkennen over heterogene gegevensbronnen heen. Die data vervolgens in lijn brengen volgens vooraf vastgestelde regels, te matchen met bestaande klantrecords, om uiteindelijk één nieuwe, verbeterde en leidende versie van het klantrecord op te slaan. CDI combineert data kwaliteit controles, vergelijk- en combinatiefunctionaliteit, data integratie en soms gegevensopslag technologie in één enkele o…