Posts

Posts uit april, 2007 weergeven

Hallo, welkom op Frankly BI

Al een paar jaar een amateur blogger op Frankly, heb ik nu bij gebrek aan materiaal voor een 'VT' blog (vlog?) bedacht om ook maar over mijn werk te gaan schrijven. Mijn eerste bijdrage is de meest recente column die ik voor onze bedrijfscolumn site heb getypt, de oudere columns staan daaronder, latere bijdragen zullen hierboven komen. Hier gaat de eerste:

Metadata en outsourcing bij afdeling BI

Er is zoveel om en mee te doen. Er wordt alleen helaas zo weinig van teruggevonden wanneer een datawarehouse in productie is genomen. Zeker in deze moderne tijden waarbij ontwikkeling (onderhoud) en beheer bij verschillende partijen is ondergebracht. Praktijkvoorbeeld: afdeling BIC (Business Intelligence Center) levert informatie in de vorm van rapportage (BO) en tabellen voor analisten om te analyseren.

De ontwikkeling van ETL is uitbesteed aan een groot internationaal softwarehuis / system integrator(SI). Deze heeft een onderaannemer die het feitelijke werk uitvoert omdat deze ooit het …

Software, BI en internet, hoe nu verder?

In een met jeugdig elan gebrachte presentatie vertelde Marc Benioff (CEO van Salesforce.com) op de Informatica International User Conference (21-23 mei 2006 in San Francisco) hoe de toekomst van software er uit ziet.

Deze is, volgens hem, in een notedop, opgebouwd uit internet services oftewel SaaS (Software as a Service), mashups1 en applicatie directories en exchanges. Alles zeer schaalbaar en zeer geschikt om in teamverband te kunnen werken.

Stel je voor: lokale bedrijfs- en kantoorapplicaties vervangen door abonnementen op een aantal snelle, bedrijfszekere(!), veilige en overal te bereiken webservices die via een op maat aanpasbare interface te gebruiken zijn! Zo kunnen kantoorapplicaties nu reeds vervangen worden door bijvoorbeeld Writeboard2 , Numsum, PXN8, Dreamfactory en Lazydb voor respectievelijk wordprocessing, spreadsheet, grafische, project en database applicaties. Je ERP pakket kan vervangen worden door Plexus, Oracle, NetSuite, Microsoft (SPLA) of SAP(!) as a service... …

CDI & DQ

CDI & DQ

Integratie van hetzij klantgegevens (CDI) dan wel van álle bedrijfsinformatie (EDI/EII, resp. Enterprise Data Integration en Enterprise Information Integration) is zeer hot.

Ik beperk me even tot CDI. Wat is CDI eigenlijk. Verschillende bronnen geven verschillende antwoorden maar over onderstaande kenmerken zijn de verschillende bronnen het eens.

Customer data integratie (CDI) is het geheel van processen, besturingen, automatisering en vaardigheden die ervoor zorgen dat klantgegevens van verschillende bronnen worden gestandaardiseerd en geïntegreerd.
CDI is bedoeld om klantgegevens te herkennen over heterogene gegevensbronnen heen. Die data vervolgens in lijn brengen volgens vooraf vastgestelde regels, te matchen met bestaande klantrecords, om uiteindelijk één nieuwe, verbeterde en leidende versie van het klantrecord op te slaan. CDI combineert data kwaliteit controles, vergelijk- en combinatiefunctionaliteit, data integratie en soms gegevensopslag technologie in één enkele o…