CDI & DQ

CDI & DQ

Integratie van hetzij klantgegevens (CDI) dan wel van álle bedrijfsinformatie (EDI/EII, resp. Enterprise Data Integration en Enterprise Information Integration) is zeer hot.

Ik beperk me even tot CDI. Wat is CDI eigenlijk. Verschillende bronnen geven verschillende antwoorden maar over onderstaande kenmerken zijn de verschillende bronnen het eens.

Customer data integratie (CDI) is het geheel van processen, besturingen, automatisering en vaardigheden die ervoor zorgen dat klantgegevens van verschillende bronnen worden gestandaardiseerd en geïntegreerd.
CDI is bedoeld om klantgegevens te herkennen over heterogene gegevensbronnen heen. Die data vervolgens in lijn brengen volgens vooraf vastgestelde regels, te matchen met bestaande klantrecords, om uiteindelijk één nieuwe, verbeterde en leidende versie van het klantrecord op te slaan. CDI combineert data kwaliteit controles, vergelijk- en combinatiefunctionaliteit, data integratie en soms gegevensopslag technologie in één enkele oplossing.

Bij de ontwikkeling van datawarehouses ontstaat snel de behoefte ook voor klantgegevens één versie van de waarheid op te slaan. Dan worden rapporten wel zo accuraat. Al gauw worden dan de gegevens uit het datawarehouse betrouwbaarder dan die uit het relatiebeheersysteem. Vervolgens wordt er gezocht naar manieren om data geschikt te maken voor operationeel gebruik als voor rapportage en business intelligence: CDI is geboren.

CDI is geen Operational Data Store (ODS) want in een ODS liggen structuur en data kwaliteit dichter bij de bronsystemen dan bij een CDI “hub” (vertalen als naaf?). Bij CDI is gegevenskwaliteit ingebakken. Dat betekent dat bij CDI een klant pas wordt opgeslagen wanneer de aangeboden versie van het klantrecord is gematchd met oudere versies van die klant, gestandaardiseerd, bijgewerkt en volkomen accuraat is. CDI stelt een klantbeeld vast en stelt dat beschikbaar aan andere (operationele) systemen zodat deze niet opnieuw klantgegevens hoeven op te nemen/vragen.

Een CDI ‘hub’ ondersteunt een brede variatie aan verschillende applicaties functioneel en moet als zodanig voldoende diepgang hebben en zo compleet mogelijk zijn.

De meeste CDI Hubs hanteren het partijen en rollen model, waarbij data die betrekking heeft op klanten zowel als partnerorganisaties, wederverkopers, distributeurs, leveranciers en agenten bij elkaar en in dezelfde structuren opgeslagen is. Deze data is beschikbaar voor vele verschillende systemen voor verschillende doeleinden.

Samen met Master Data Management (MDM) en andere Enterprise Data Integration (EDI) initiatieven zorgt CDI ervoor dat inspanningen op het gebied van gegevens en informatie kwaliteit (IQ) nog belangrijker worden dan ze al zijn.

Wanneer je de artikelen, de forums en de techblogs leest op het www lijkt het wel alsof gegevens- en informatiekwaliteit, MDM en EDI fenomenen zijn die naar elkaar toegroeien. Immers geen MDM/CDI zonder data van ‘excellente’ kwaliteit en van de andere kant, hoe beter de informatiekwaliteit binnen een organisatie, hoe meer initiatieven op het gebied van data integratie (kunnen) worden gerealiseerd.


Voor deze bespiegeling heb ik hoofdzakelijk geput uit:
Customer Data Integration: FAQs and Fiction by Jill Dyché, Co-Author of Customer Data Integration: Reaching a Single Version of the Truth — co-authored with Evan Levy — will be published by Wiley this summer.

Universal Data Models for Health Care, DM Review Magazine by Len Silverston

Customer Data Integration (CDI): Market Review and Forecast for 2005-2006 DM Review Magazine by Aaron Zornes

Door Frank Harland

Reacties

Populaire posts van deze blog

OTAP reloaded

What's up with roles in data management?

Boos om "BI betaalt zich bijna nooit terug" kop in Computable