Microsoft BI Symposium en hoe ik een “Bulldog” mee naar huis nam.

Maandag 15 oktober: Op Microsoft's BI Symposium in "Hart van Holland" in Nijkerk vond de Nedelandse introductie van MS PerformancePoint Server plaats.

De dag begon met de Microsoft visie op BI en de strategie die daaruit voortkomt. Kristina Kerr, Senior Product Manager bij Microsoft, schetste de componenten die volgens Microsoft belangrijk zijn bij het dagelijks gevecht om het economisch voortbestaan en concludeerde dat het belangrijkste zijn: 1. Mensen en 2. Vertrouwen (Trust). Mensen staan centraal in het 'prosumeren' (produceren en consumeren) van informatie en zijn daarbij sterk afhankelijk van de kwaliteit van de gegevens. Deze moeten ze kunnen vertrouwen!

Microsoft's motto is 'BI for the masses'! Iedereen moet toegang hebben tot de voor hen relevante informatie, waar en wanneer ze maar willen. Andere leveranciers leveren producten die om verschillende redenen niet aan die stelregel kunnen voldoen. Denk daarbij aan lastig te leren tooling, te duur of alleen geschikt voor een beperkte gebruikersgroep. Doordat Microsoft de tooling ophangt aan de bekende Office producten Excel en Outlook en integratie met SQL Server hoopt MS een snelle adoptie van PPS. Aan de prijs zal het wederom niet liggen, die ligt rond de 20K, dat is grofweg éénvijfde van de prijs van vergelijkbare (CPM) tools in de markt.

Doctor Robert Kaplan is samen met David Norton de uitvinder en ontwikkelaar van de ‘Balanced Scorecard’, een hulpmiddel voor het evenwichtig managen van business, zetten van prioriteiten e.d. Vanuit een recentere ontwikkeling die hij heeft gedaan, de Strategy Map, besprak Dr. Kaplan in 5 kwartier de noodzakelijkheid van een meetsysteem gekoppeld aan het hebben van een strategie: Het een kan niet zonder het ander.

De Balanced Scorecard heeft 4 perspectieven: Finance, Innovatie, Klant en Interne processen. Wanneer een organisatie onderscheid wil maken in de markt krijgt het 'klantperspectief' van de BSC tegenwoordig de hoogste prioriteit, omdat dat perspectief, samen met innovatie in de organisatie vaak het meest flexibel is. Dus: “Customer perspective on top!”. Andere perspectieven: Finance, en Interne bedrijfsprocessen zijn eenvoudiger te standaardiseren, en dat zie je ook gebeuren.

Ondanks dat de BSC nu 15 jaar bestaat en er veel ervaring mee is opgedaan zijn de resultaten niet altijd optimaal. 60-80 procent van de strategieën wordt niet goed uitgevoerd. Veel omdat er geen goed leiderschap is en een aantal omdat er geen goed meet/controle proces is.

Op een van de laatste slides propageert Kaplan daarom een nieuwe rol in de organisatie: de Strategy Manager. Iemand die de strategie van de organisatie beheerd en bewaakt. Geen slecht idee wanneer je ziet hoe belangrijk het is om een goede, goed gecommuniceerde, strategie te hebben. Kaplan gaf tussen de regels aan dat Microsoft zijn theorie behoorlijk goed geïmplementeerd heeft in PerformancePoint Server.

In de middag sprak Ron Tolido, CIO van Cap Gemini over de veranderende wereld van BI. Net als Frank Buijtendijk, tijdens het Sogeti BI Congres, haalde hij de Nike / Apple Ipod combinatie als goed voorbeeld van Business Intelligence aan. Hij benadrukte het belang van samenwerking en ontwikkelingen als SOA en Collaboration. PerformancePoint Server kwam er bij hem ook wonderlijk genadig vanaf! Goeie kritieken..

Ron stelde dat het nog maar matig gesteld is met de volwassenheid van de BI in Nederland. We moeten eerst ons fundament, de (master) data goed organiseren. Dan kunnen we dromen van nieuwe groene weiden, zoals BI die werkelijk bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

Hij herinnerde mij eraan dat Microsoft onlangs de Master Data Management software firma Stratature heeft overgenomen. Dit is in dit licht een zeer belangrijke ontwikkeling. Microsoft gaat hier met een goede strategie en een uitstekend product de markt bestieren. Dat is niet meer op deze manier gebeurd sinds…. Microsoft Office?

Microsoft ontwikkelt haar “Unified MDM solution” product onder de naam “Bulldog”. Bulldog voegt de Microsoft processen en standaarden toe aan de Stratature codebase en stopt daar nog wat extra’s in zoals automatische setup en deployment, web services integratie, integratie met Microsoft applicaties (Performancepoint, Dynamics, SharePoint, Excel e.a.) en verbeterde beveiligings middelen. Het geheel wordt geïnternationaliseerd (Unicode character en regio support) en samen met de volgende Office versie geleverd als onderdeel van de Microsoft Office SharePoint Server software in de loop van 2008.

In het document “Microsoft Master Data Management Roadmap” staat de uhh… roadmap die MS opgesteld heeft.

Ik behoor tot de groep die zich al geruime tijd afvraagt waarom organisaties niet al langer en meer doen aan Data Kwaliteit en, in het verlengde daarvan Master Data management. Ron Tolido verwoordde het nog even voor ons “Master Data Management is zeer belangrijk en zou hoog op de agenda van de C-level Officers moeten staan”. Goed geïmplemeneerd kan MDM het fundament vormen van zowel de transactionele systemen als de informatievoorziening. Microsoft gaat ons dus volgend jaar hiermee verwennen…

De laatste voorstelling die ik bijwoonde was van Kristina Kerr, zij ging wat dieper op het product PerformancePoint Server zelf in. Het hele plaatje werd weer geschetst, van KPI naar Strategy Map en van stoplicht tot databron. Het enige minpuntje was dat de “live demo” bestond uit aan elkaar geplakte screenshots met als excuus dat de machine waarop de demo gegeven zou worden ‘gevallen’ was. Yeah… Right!

Dat laatste zijn we van Microsoft gewend. Ik was al wat langer ontwend aan een uitstekende visie gekoppeld aan de producten van MS. Tot nu toe dan. Ongetwijfeld is de functionaliteit van PerformancePoint Server elders met dezelfde kwaliteit verkrijgbaar en lijkt het op veel andere producten in de markt. Microsoft heeft ook tijd genoeg gehad om de kunst af te kijken en aquisities op dit gebied te doen. Wat er uiteindelijk uit de hoge hoed komt is een prima product met een uitstekende visie voorzien van componenten die zeer de moeite waard zijn. Vooral de Decomposition Tree (van het gekochte ProClarity) is een juweeltje van een analysetool. Zoals al genoemd is de prijs zeer concurrerend dus succes lijkt bijna verzekerd.

Toch heeft de opmerking van Ron Tolido over de acquisitie van Stratature de meeste indruk op me gemaakt die dag. Zo zat ik dus in de auto naar huis met de "Bulldog" in m'n hoofd...

Deel je gedachten! Laat weten wat je vindt en reageer via onderstaande link.

Reacties

Leuke blog, de meest gehoorde opmerking die ik die dag hoorde was inderdaad het verhaal van de gevallen laptop. Andere parallelsessies vielen ook nogal tegen, het blijven toch meestal commerciele praatjes.

Populaire posts van deze blog

OTAP reloaded

What's up with roles in data management?

Boos om "BI betaalt zich bijna nooit terug" kop in Computable