Marginaliseren nieuwe technologiën de rol van IT?

In een artikel, naar aanleiding van een Gartner analyse, op B-Eye-Network wordt geschreven over de rol van IT bij de totstandkoming van BI applicaties.

Gartner's Research Director Kurt Schlegel stelt dat er 5 factoren zijn waardoor het voor 'business' gebruikers makkelijker wordt om zelf rapporten en analytische applicaties in elkaar te zetten. Daardoor zal de rol van IT in 4 jaar sterk verminderen. Deze zijn: interactieve visualisatie, in-memory analyses, integratie zoekmachines en BI, Software as a Service (SaaS/BIaaS) en service-oriented architecture (SOA). Door de combinatie van deze ontwikkelingen zullen bijdragen tot brede adoptie van BI en de nu 15-20% gebruik door business gebruikers sterk gaan verhogen.

BI teams moeten zich, volgens meneer Schlegel bewust zijn van deze ontwikkeling en leren hoe deze 5 factoren kunnen worden uitgenut om gebruik van BI op te voeren waarbij de bestaande BI architectuur en standaarden in stand gehouden worden. Het artikel gaat dan verder in op de 5 genoemde factoren. De meest opvallende van zijn statements zijn dat een grote aanjager van deze ontwikkeling komt uit het feit dat het eenvoudiger en leuker (!) wordt, om met een visueel tool de brokken informatie zelf samen te stellen uit de beschikbare brondata of datawarehouse. Hij stelt dat een "performance layer" zoals bijvoorbeeld een datamart niet langer noodzakelijk is omdat hardware, door 64 bit techniek en grote hoeveelheden beschikbaar geheugen (RAM) dat overbodig zouden maken. Een stuk minder werk voor IT dus.

Het geïntegreerd zoeken met BI heeft twee kanten. Enerzijds het sneller kunnen vinden van de juiste rapporten en anderzijds het gebruiken van zoekmachines op, in rijen en kolommen gestructureerde en door de zoekmachine geïndexeerde gegevens, geeft toch toegang tot gegevens, ook wanneer er geen rapport voor bestaat.

Kleinere organisaties die geen budget vrij kunnen maken voor de doorgaans hoge investeringen voor ontwikkeling van datawarehouse- en BI applicaties, zullen meer en meer naar Sofware as a Service oplossingen kijken voor hun informatie vraagstukken. Dit geldt ook voor bedrijven die die voorinvesteringen niet wíllen maken. De trend daarbij is geïnintieerd door de opkomende web analytics die voor marketing op eenvoudige wijze klantgedrag zichtbaar kan maken. Verder wordt die trend aangewakkerd door andere trends als business process outsourcing, "cloud computing" (functionaliteit en data op het web) en toenemende virtualisatie.

Als laatste zorgen SOA en de beweging richting modelgedreven architectuur, gebaseerd op visueel gestuurde (drag & drop) ontwikkeling voor een veel eenvoudiger te ontwikkelen BI applicatie. Dit zorgt aan de ene kant voor een brede adoptie van BI maar het risico hierbij is dat er voor iedere te bedenken vraag van een business gebruiker een applicatie in elkaar geklikt wordt, en dat kan weer tot beheerproblemen leiden. Alles aldus de heer Kurt Schlegel van Gartner.

Het is een redelijk reëel 4 jarig scenario wat Gartner ons voorhoudt, vooral omdat Gartner doorgaans goed rekening houdt met de factor mens en de daaraan gekoppelde zwakheden. Of dat echt tot een 'marginalisering' zal leiden betwijfel ik, de rol van de IT zal wel kleiner worden.

BI professionals moeten dus vooral doorgaan met het inrichten van Business Intelligence Competency Centers (BICC). En binnen die organisatiestructuur voor zorgen dat de 'business' op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen en daarmee beheerd en beheerst om leert gaan.

Reacties

Populaire posts van deze blog

OTAP reloaded

What's up with roles in data management?

Boos om "BI betaalt zich bijna nooit terug" kop in Computable