Verschil tussen BI en BI op Computable Seminar

Amsterdam Donderdag 24 april - In het Willem de Zwijgerpakhuis vond donderdag het Computable BI Seminar plaats. Het kreeg de titel 'Wat kan ik met BI in onze organisatie'. Aansprekend waren de praktijkvoorbeelden van mensen die BI trajecten doorlopen hebben, omdat zij doen wat het woord zegt: 'beelden voor' wat het voor de organistatie van de spreker betekent. Zo kan de toehoorder zich dat voor zijn situatie voor zich zien. Die praktijkvoorbeelden gaan vaak over hoe men er in is geslaagd om in de organisatie allerlei problemen te overwinnen om tot een succesvolle implementatie van een BI systeem te komen. Die problemen hebben alles met de implementatie en de organisatie te maken en als ik de sprekers mag geloven, bijzonder weinig met de software die gebruikt is om de technische invulling van de informatievoorziening te regelen.

In schril (als in nagels op het schoolbord) contrast staan de presentaties van leveranciers. De leverancier stapt in zijn presentatie voor het gemak maar even over de zaken die voor de business gebruiker belangrijk zijn heen en legt de nadruk op de dingen die je met de software zou kunnen doen. Dat is op zich logisch, dat is hun gebied. De mensen die in de praktijk de implementatietrajecten doen, ik noem ze maar even BI gebruikers, zijn bezig met het regelen van de ondersteuning van hun processen en hun besluitvorming (is ook een proces), terwijl de leverancier zover gaat dat hij de software zelfs besluiten laat nemen.

Nu zal er in sommige gevallen behoefte zijn aan automatisering van beslissingen, bijvoorbeeld om snel te kunnen beoordelen of een creditcardtransactie frauduleus is of niet, maar in de meeste situaties is er iemand van vlees en bloed (en zenuwen en ongeduld) in een organisatie die een 'vraag' heeft en daar een antwoord op wil. Vragen zoals "waarom gaan er opeens zoveel klanten naar de concurrent?" of 'hoe wordt mijn product gewaardeerd in de markt ten opzichte van de producten van mijn concurrenten?'. Andere leuke vragen zijn 'wat is de kans dat mijn product in de toekomst succesvol is?' en "hoeveel voorraad moet ik de komende maanden voor product x op de schappen leggen om optimaal kosteneffectief maar toch maximaal te kunnen verkopen?".

Als het klopt wat een van de sprekers vertelde, dat aan de basis van alle beslissingen 20% informatie ten grondslag ligt en 80% ervaring, vaardigheden en attitude en dat voor die 20% informatie de inspanningsverdeling ongeveer 50/50 is tussen Business en IT en dat van die 50% IT ongeveer 70% architectuur, analyse, ontwerp, test, communicatie en implementatie is dan blijft er ongeveer 30%x50%x20% over voor software. Dat is 3%. De presentatie van een van de BI platform softwareleveranciers gaf het gevoel dat wanneer we maar voldoende van de beslissingen mee automatiseren die verhouding op 70% software en 30% wat anders ligt.

Een groot verschil dus. Wat we hier natuurlijk zien is het verschil in perceptie van wat BI is. Voor de leverancier van BI softwareplatforms is het een pakket waarmee je informatie kunt maken. Voor hun (potentiële) klanten is het een in te richten (of inmiddels ingericht) proces waaruit uiteindelijk beslissingsondersteuning, management- en procesinformatie en inzicht in de bedrijfsvoering komt.

Zolang we voor zowel het product BI als het proces BI dezelfde term blijven gebruiken zal dit verschil blijven bestaan.

Reacties

Populaire posts van deze blog

OTAP reloaded

What's up with roles in data management?

Boos om "BI betaalt zich bijna nooit terug" kop in Computable