De kansen van Open Source BI (OSBI) en commerciële Open Source BI (COSBI)

De reacties die mij bij het horen van de term Open Source BI tools overkwamen waren, op wat afwijzing en "niet serieus nemen" na, minimaal. Met andere woorden, er werd zo weinig over gesproken bij klanten en in publicaties dat het vrijwel geen rol leek te spelen en het genegeerd werd.

"Onbekend maakt onbemind" is een toepasselijk gezegde hierbij. Negeren is een goede houding totdat het op struisvogelpolitiek gaat lijken. Er komt een moment dat het niet meer te negeren is en we ons er een gefundeerde mening over moeten vormen.

Stel je eens voor dat organisaties snel uitstekende, gratis beschikbare rapportage, data-integratie en OLAP tools kunnen downloaden, waar ook ter wereld, hun data organiseren en rapportage en OLAP ontwikkelen en vervolgens als het in productie gaat een contract afsluiten voor ondersteuning...

Toekomstmuziek? Nee zeker niet, het gebeurt vandaag. Het gebeurt ook steeds meer. Dat dankzij open source producten als Linux, Apache, JBoss, Perl, Python, Ruby, MySQL, PostgreSQL, die al breed zijn geaccepteerd.
Er zijn ook al een behoorlijk aantaal merken op de markt. Deze bedrijven brengen hun producten aan de hand van het, door kenners 'disruptive' business model genoemd, (commercial) open source ((C)OSBI) op de markt.

COSBI is een business model waarbij een jaarlijks of periodiek bedrag in rekening wordt gebracht voor onderhoud en ondersteuning, meestal een bedrag dat niet hoger is dan de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten van een commercieel product. Men hoeft dus geen grote bedragen vooraf op tafel te leggen om überhaupt met de software te mogen werken. Sterker nog, men kan er eerst mee gaan bouwen, testen en uitproberen en als dan na een implementatietraject de zaak in productie gaat kan het contract afgesloten worden.

Een korte zoektocht brengt de volgende namen in beeld:

  • Talend (Nu ook met OS Dataquality & Profiling, deze van oorsprong Franse onderneming is al een aantal jaar bezig)
  • Pentaho (Complete suite, grote Amerikaanse onderneming, gebruiken ook het COSBI model)
  • Actuate (Amerikaans, alweer toe aan versie 10, doen datamanagement en bi)
  • Jaspersoft (Samen met Pentaho een van de eerste en meest succesvolle bedrijven die een COSBI model aanhangen)
  • Ingres (samenwerking met Pentaho)
  • MarvelIt

De mensen achter deze organisaties weten meestal ook wel waar ze het over hebben. Bij Pentaho bijvoorbeeld hebben een aantal BI veteranen van Cognos, Hyperion, IBM, Lawson, Oracle en SAS de koppen bij elkaar gestoken en een complete BI suite gemaakt met rapportage, OLAP analyse, datamining, dashboards en workflow management. Data integratie is ook aanwezig en doet niet onder voor veel van de commerciële software. Pentaho verdient de yankeedollar met support (contracten), training en consulting services.

Om op de functionaliteiten en mogelijkheden in te gaan, het doet zoals gesteld niet onder voor veel van de commerciële partijen, daarbij komt het voordeel dat het open source karakter met zich mee brengt dat de gebruiker automatisch onderdeel van de community is en nadrukkelijk uitgenodigd wordt om mee te denken en ontwikkelen aan de producten.

Waarom zetten organisaties dit in? Volgens analisten:

  • kosten en eenvoud;
  • flexibiliteit en vrijheid;
  • services;
  • focus op Operational BI.

Kosten:
Traditioneel: minimum investering van €50,000 tot meer dan €100,000 (dat is 'low end software') voor software licenties.

Bij OS: €0. Alleen een jaarlijks bedrag. Veel klanten die nu tegen de hoge kosten opkijken voor bijvoorbeeld datakwaliteits tools en die kosten er nooit uit denken te halen zien nu een hele business case. Zodra het bij meer mensen bekend wordt, dat gaat nu eenmaal met kleine marketingbudgetten niet zo snel, zal het een behoorlijk grote vlucht gaan nemen. Ook midden- en kleinbedrijf zien deze tools binnen handbereik komen.


Flexibiliteit en vrijheid:
Door service oriented pakketsoftware te downloaden voor alleen die functionaliteit die gewenst is en ook werkelijk gebruikt gaat worden kan klein worden begonnen en zonodig naar wens worden opgeschaald naar meer functionaliteit. Men is niet gebonden aan de grillen van een commerciële pakket leverancier.


Services:
De OS BI bedrijven komen op een moment dat services oriented architecture gemeengoed aan het worden is in de pakketsoftwaremarkt en bieden hun software dus ook aan als SOA pakketsoftware. Volgens de eerder genoemde analisten is dat de toekomst.


Focus op Operational BI:
Wat voor het 'services' argument geldt, geldt ook voor het focus argument, er is op dit moment veel aandacht voor en behoefte aan meer operationele bi ondersteuning door de bi tools. De traditionele leveranciers leggen het enigszins af tegen de nieuwe, gespecialiseerde ondernemingen, die daar op focussen. En zeker diegenen die het OS business model aanhangen.


Aan de risico kant staat altijd 'continuïteit' als belangrijk punt. Door het open source karakter, je hebt immers inzage in de sources van het product, wordt dat risico sterk verminderd. Indien nodig kunnen anderen dan de originele ontwikkelaars van het tool aanpassingen doen.


OSBI en COSBI zullen volgens mij snel bekende begrippen worden en veel klanten en gebruikers zullen er met grote belangstelling naar kijken. Door de laagdrempeligheid en vele mogelijkheden zullen velen het ook gaan proberen. De vraag is weer niet óf open source bi aan zal gaan slaan, maar wanneer.
Ik verwacht wel dat op deze markt ook snel enige consolidatie zal plaatsvinden. Ingres is al een stevige samenwerking met Pentaho aangegaan en wellicht komen er meer en hechtere allianties uit deze groep. De winst die gemaakt wordt door deze ondernemingen wordt immers gemaakt op basis van veel lagere kosten dan bij een traditionele software leverancier.


Belangrijkste bronnen: Open Source BI as Disruptive Technology (

http://www.dmreview.com/issues/20070501/1082548-1.html) en

The Open Source BI Trend Will Grow - Here's Why Rick Mortensen (ff googlen)

Frank Harland

Reacties

Populaire posts van deze blog

OTAP reloaded

What's up with roles in data management?

Boos om "BI betaalt zich bijna nooit terug" kop in Computable