Domme politici?

Dit is een reactie op het artikel: "5 oorzaken van politiek onbenul over ict" van Jasper Bakker in WebWereld van 1 januari 2011. Het artikel is hier te vinden. Eerder deze week op frankharland.blogspot.com.

Jasper Bakker haalt hier een heel belangrijk punt aan, onbekendheid van politici met ICT. Het gaat echter niet alleen om de onwetendheid van politici en burgers, die m.i. een plicht hebben hun electronische hulpmiddelen te kennen zoals iedere burger geacht wordt de wet te kennen. Het is meer nog een zaak van verantwoordelijkheid nemen door ICT leveranciers.

Onbekendheid is in principe niet kwalijk te nemen, de meeste politici hebben er niet voor gestudeerd en zoals terecht opgemerkt wordt:
"ict is complex. Heel complex, en voor veel mensen te complex. En politici zijn ook maar mensen. Het zijn experts die de ingewikkelde keten van de informatie- en communicatietechnologie goed kunnen volgen, en daarin ook allang in deelgebiedjes zijn gespecialiseerd."
Politiek heeft adviseurs met belangen die niet algemeen kunnen zijn en worden getrokken naar het oordeel van de grootste electorale winst. Dat daarbij niet alleen hoogleraren in de ICT zitten kan je het NL volk niet kwalijk nemen.

Ondanks alle reacties is één punt nog onvoldoende benadrukt en dat is de enorme verantwoordelijkheid van de ICT zelf, die niet genomen wordt. ICT programma (/project) managers laten zich teveel leiden door korte termijn doelen. ICT leveranciers (intern en extern) zitten in een monopoliepositie voor het leveren van hun diensten en kennis. En, de 'markt' is enorm.

Veel van deze leveranciers laten zich door snel geld leiden. Structuur en duurzaamheid van oplossingen en kwaliteit en dus documentatie en communicatie over de oplossing hebben structureel onvoldoende aandacht.

Zolang opdrachtgevers en afnemers van IT Diensten niet eisen dat die diensten aan kwaliteitsnormen voldoen, en de IT niet zelf reguleert, zullen de cowboys cowboys blijven en blijven het gepeupel en de politiek zalig onwetend.

Reacties

Populaire posts van deze blog

OTAP reloaded

What's up with roles in data management?

Boos om "BI betaalt zich bijna nooit terug" kop in Computable